KVR Sydfyn kan hjælpe din virksomhed !

VIKARSERVICE

Har virksomheden brug for fleksibel arbejdskraft, så bemandingen altid stemmer overens med behovet?

Løsningen kan være vikariater af kortere eller længere varighed – der kan op- og nedjusteres fra dag til dag. Der betales på den måde aldrig for flere mandetimer, end der er behov for.

KVR Sydfyn sørger for:
• Ansættelseskontrakter
• Lønafregninger
• Sociale omkostninger
• Alt det administrative

Vikariater er den optimale løsning ved:
sygdom, sæsonarbejde, barsel eller når en ”pukkel” skal afvikles.

TRY & HIRE

KVR Sydfyn tilbyder udlejning af vikarer med henblik på fastansættelse – Try & Hire.

Vikaren arbejder via KVR Sydfyn i en prøvetidsperiode på 13 uger, hvor både kunden og vikaren har mulighed for at vurdere, om det er det rette match.

I løbet af de 13 ugers Try & Hire forløb, har begge parter mulighed for at afslutte forløbet fra dag til dag.

Efter prøvetidsperiodens udløb kan kunden, uden yderligere omkostninger, overtage og ansætte vikaren i en fast stilling.

Hvis kunden ønsker at fastansætte vikaren før prøvetidsperiodens udløb, kan dette også lade sig gøre.

REKRUTTERING

KVR Sydfyn Vikar & Rekruttering tilbyder hjælp til at finde den rette medarbejder til din virksomhed til en fast pris.  

KVR Sydfyn udsøger og finder 2-3 gode kandidater til din virksomhed via stillingsopslag, annoncering (diverse medier), gennemgang af egen emnebank. KVR Sydfyn afholder samtaler med kandidaterne og kontakter altid referencer for at sikre de bedste forudsætninger for at udvælge de rigtige kandidater til din virksomhed.

Efter udvælgelsen bliver kandidaterne præsenteret for din virksomhed, hvorefter en eller flere kandidater kommer til samtale i din virksomhed mhp ansættelse.

Hvad er prisen?

KVR Sydfyn har en fast lav pris på Rekruttering på kr. 6.000,- ex moms for ufaglærte og kr. 7.500,- ex. moms for faglærte indenfor områderne:

  • Bygge & Anlæg
  • Industri og produktion
  • Lager og pakkeri
  • Restaurationsbranchen

Kontakt Henrik Kjærulff Nydam for nærmere information på telefon 42919292 eller email: hn@kvr.dk